องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
วัด/โรงเรียน

 

-การศาสนา

ประชาชนในตำบลพลกรัง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสถาน 3 แห่ง คือ

1. วัดพลกรัง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านพลกรัง
2. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านบุขี้ตุ่น
3. วัดบึงตะโก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านบึงตะโก

 

-การศึกษา

ในพื้นที่ อบต.พลกรัง มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา

จำนวน 2 โรงเรียน และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ

1. โรงเรียนบ้านพลกรัง
2. โรงเรียนบ้านบึงตะโก
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลกรัง