องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
หมู่บ้าน/ชุมชน

 

ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภออยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 14 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 18.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,658 ไร่

โดยมีแนวเขตปกครอง 8 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1    บ้านพลกรัง
หมู่ที่ 2    บ้านพลกรัง
หมู่ที่ 3    บ้านพลกรัง
หมู่ที่ 4    บ้านสะแกกรัง
หมู่ที่ 5    บ้านบุขี้ตุ่น
หมู่ที่ 6    บ้านตาท้าว
หมู่ที่ 7    บ้านบึงตะโก
หมู่ที่ 8    บ้านบึงประเสริฐ