องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

แสดงคำถาม เว็บบอร์ด

ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ ชาวบ้านพลกรัง
วันที่ 4 มี.ค. 65
IP 118.174.162.127

หัวข้อคำถาม :

สอบถามเรื่องการขั้นทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 คับ

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง รับขั้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2565 เมื่อไรครับ แล้วยังขั้นทะเบียนได้อยู่หรือไม่ครับ

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

ผู้ตอบ
คุณ นักพัฒนาชุม
วันที่ 7 มี.ค. 2565 13:41
IP 118.174.161.203
คำตอบที่ 1

 แจ้งลบคำตอบนี้  

รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดั้งนี้
1.ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2564 และ เดือนมกราคม 2565 - เดือนกันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
(1) มีสัญชาติไทย
(2)มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง (ตามทะเบียนบ้าน)
(3)มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โดยเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2505 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2506) สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่และเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
(4)ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
*สามารถติดต่อสอบถามได้ อบต.พลกรัง 044-918689

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :
รหัสลับ :
* กรุณาป้อนหมายเลขที่ท่านเห็นนี้ ในช่องด้านล่าง *